НОВО
По време на ежегодното LZ HF Field Day "Karlovo" 2019 състезание на участниците в DXCC Award Program може да бъдат заверени заявките, ако са подготвили OnLine Application.
LZ HF QRP FIELD DAY COMPETITION 2020
Saturday, June 20, 2020

LZ HF QRP FIELD DAY COMPETITION 2019
Friday, July 05, 2019

LZ HF QRP FIELD DAY COMPETITION 2017
Saturday, August 19, 2017

HELP LZ HF QRP
FIELD DAY COMPETITION
Free counters!