НОВО
По време на ежегодното LZ HF Field Day "Plovdiv" 2017 състезание на участниците в DXCC Award Program може да бъдат заверени заявките, ако са подготвили OnLine Application.
LZ HF QRP FIELD DAY COMPETITION
Saturday, August 19, 2017

HELP LZ HF QRP
FIELD DAY COMPETITION
Free counters!