Българска Федерация на Радиолюбителите
София 1000, Пощенска Кутия 830, Bulgaria
LZ HF QRP FIELD DAY COMPETITION
Saturday, August 19, 2017

HELP LZ HF QRP
FIELD DAY COMPETITION
Free counters!