Условия за провеждане на присъствено кв състезание
           LZ HF FIELD DAY "ПЛОВДИВ" - 2017

 Организатор: БФРЛ и LZ1KFM/LZ5R
 Място: гр.Пловдив          
 Дата: АВГУСТ 19 2017г.
 Настаняване: парк - хотел Империал
 Предварителна заявка за участие: един месец преди
състезанието, писмено, на адрес: lz1yq@mail.bg
 Участниците покриват сами разходите по пътни и настаняване цената за настаняване в хотела е:

единична стая : 60 лв
двойна стая : 80 лв ( за двама ) цената за един човек в двойна стая е 40 лв.

   Цените са на човек и включват: 1 нощувкa, 1 закускa,  интернет достъп, всички такси и ДДС. Гала вечерята на 20.08 се заплаща от състезателя като цената е 20лв. на човек. Цената за гости на гала вечерята е 30лв. Цената за нощувка е на състезателите и придружителите направили предварителна заявка на дадения майл (lz1yq@mail.bg) 15 дни преди мероприятието и заплащане на капаро на стойност 20% от стойността за 2 нощувки. При не направена предварителна заявка и плащане на капаро стойността се увеличава с 5лв. за нощувка на човек.

   За състезатели и придружители, които не желаят да ползват предоставените им условия за пребиваване могат да ползват други хотели или квартири в гр.Пловдив или околността
.
    Състезателите, желаещи да получат генератор трябва да заплатят по 20лв. и да се обадят 10 дни предварително.

    Регистрация на състезателите и теглене на жребий за получаване на състезателен номер и плик се извършва до 09.00ч на 19 АВГУСТ 2017г. срещу 10лв. стартова състезателна такса (състезателната такса ще се събира в момента на регистрация в хотела). Състезателния
номер идентифицира участника в състезанието и неговото месторазположение, а състезателния плик съдържа информация за специалния инициал с който ще участва състезателят. Право на участие имат всички радиолюбители имащи необходимата лицензия.

    Разставянето на състезателите се извършва до 1ч.преди началото на състезанието.Всеки състезател е длъжен на собствен ход /пеш или с автомобил/ да заеме мястото си и да развърне апаратурата си. Местата са предварително маркирани с номерирани пилони и
отразени на картата на местността /вкл.и GPS координати/

     Началото и края на състезанието се определя от организатора. Продължителността е 4 часа. Всеки състезател участва със собствен трансийвър с изходяща мощност до 100 вата и захранване по негов избор/акумулатора на автомобила , агрегат или друг алтернативен
източник/. Притежателите на трансийвъри с изходяща мощност над 100 вата трябва да бъдат ограничени до изходяща мощност 100 вата. Предоставените антени са с определена дължина на излъчвателя и коаксиален кабел. Забранява се промяна на конфигурацията както и допълнително слагане на радиали или други кабели. Забранява се използването на интернет, клъстер и скимър по време на състезанието. Абсорбционните намалители на мощност и антените се предоставят от фирма "AКOM".

    Рапорт: контролните номера се състоят от шест цифри,първите три са поредния номер на радиовръзката, а вторите три цифри са от първите три от радиовръзката от предходния кореспондент. При първа връзка се дава контролен номер 001000. Интервала за установяване на радиовръзка с една и съща станция е 30минути/този интервал може да се
променя по решение на съдийската комисия според броя на участниците/ като се допуска разлика във времената записани в двата отчета до три минути, условията са същите като на LZ шампионатите и LZ Open контеста. За състезателите, които пишат на хартиен носител, след състезанието ще бъдат осигурени компютри, за да си въведат отчетите в електронен вид в присъствието на съдия.

    Обхват и вид работа: Разрешава се работата само на 3.5MHZ /3.510mhz - 3.600 mhz / на телеграфия съгласно плана за честотните ленти на IARU 1 регион
.
    Съдийската комисия осъществява контрол по време на състезанието и има право да дисквалифицира състезател за неспазване на правилата или чиято апаратура излъчва смущения/хармоници и др. подобни/.

    Категории: Един оператор без асистенции. Забранява се използването на интернет, клъстер и скимер. Организатора може да обяви и допълнителни категории според броя на участниците / ако има повече от двама участници от един град/членове на един радио клуб/ и се съберат над пет двойки/отборно класиране.

    Отчети: оформят се във формат CABRILO, на флаш памет или на CD и се предават на съдийската комисия до 16:30 часа.

    Резултатите и наградите се обявяват по време на вечерята след състезателния ден.

    Наградите се обявяват от организаторите и БФРЛ преди всяко присъствено състезание.             
LZ HF QRP FIELD DAY COMPETITION
Saturday, August 19, 2017

HELP LZ HF QRP
FIELD DAY COMPETITION
Free counters!