График на мероприятието
18 Август 2017
    до 18.30ч - Пристигане и настанаване
   19.00 - Техническа конференция
    Свободна програма.

19 Август 2017
    07.00ч - 08.00ч - Закуска
    08.00ч - 09.00ч - Разполагане на станциите и теглене на жребий
    10.00ч - Старт на състезанието
    10.00ч - 13.59ч - Състезание 
    15.30ч - Краен срок за предаване на отчетите
    20.30ч - Закриване на състезанието  и официална вечеря

20 Август  2017
    08.00ч - 10.00ч - Закуска
   
Свободна програма.
    Отпътуване.

LZ HF QRP FIELD DAY COMPETITION
Saturday, August 19, 2017

HELP LZ HF QRP
FIELD DAY COMPETITION
Free counters!